Wczytywanie..
PL EN ES

Administracja danych osobowych

Jeśli wyślesz wiadomość na podany na naszej stronie adres e-mail administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie Bista Standard Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Smoleńska 29, 85-871 Bydgoszcz.

 

Twoje dane osobowe zamieszczone w korespondencji niezwiązanej z zawartą z Tobą umową lub świadczonymi na Twoją rzecz usługami będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną korespondencję i załatwieniem sprawy, której dotyczą, na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zebrane w ten sposób dane możemy również przetwarzać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję i załatwienia sprawy lub do wycofania zgody, a po upływie tego okresu lub wycofaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas.


Zgodnie z obowiązującym prawem do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. dystrybutorzy, firmy informatyczne, prawnicze, doradcze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.


Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych.


Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@bista.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję i załatwienia sprawy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Powrót

KONTAKT


bista

LOKALIZACJA

Bista Standard Sp. z o.o.
Smoleńska 29
85-871 Bydgoszcz

zobacz na mapie
bista

SZYBKI KONTAKT

t.  +48 52 360 71 15
f.  +48 52 360 71 16
e.       biuro@bista.pl

zobacz pełny kontakt