Wczytywanie..
PL EN ES

Administracja danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bista Standard Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Smoleńska 29, 85-871 Bydgoszcz.


Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali:


1) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest umożliwienie podmiotom zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi dostępu do informacji o naszej działalności używanych do celów handlowych;


2) w celach archiwalnych;


3) w celach marketingowych;


4) w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług elektronicznych jest niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ww. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach archiwalnych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do zawarcia umowy kupna-sprzedaży poprzez informowanie o naszych produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej realizacji, przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas.


Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu możemy przechowywać do czasu, aż wniesiesz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub wycofasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, a po wniesieniu sprzeciwu lub wycofaniu zgody przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas.


W razie takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, podatkowe, firmy prawnicze i doradcze.

 

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych.


Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@bista.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Decyzje dotyczące zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Powrót

KONTAKT


bista

LOKALIZACJA

Bista Standard Sp. z o.o.
Smoleńska 29
85-871 Bydgoszcz

zobacz na mapie
bista

SZYBKI KONTAKT

t.  +48 52 360 71 15
f.  +48 52 360 71 16
e.       biuro@bista.pl

zobacz pełny kontakt